1. Estamos en cerro Santa Lucia - donde se fundó Santiago!

     
  1. elisaynilo-lifeacrossthepond likes this
  2. scottiespot posted this